Prinţesa Maria Postcard
Edit. C. Sfetea, Bucureşti / Colectia A. Brand, Sinaia