Tărancă din Bran Transilvania - Peasant Woman from Bran Transylvania
Portul Popular Romānesc - Popular Roumanian Dress, Alexandrina Enăchescu-Cantemir, Craiova 1939