Salutǎri din Romānia - Castelul Peleş Postcard
Inst. de Arte Grafice, Carol Gobl, Bucurescĭ
Postmarked 1900