Girl in Costume - Port din Cărbunar (Bănat)
Edit. Tip. şi Librăriei diecezane Caransebeş