Salutărĭ din Romania - Hora Postcard
No. 1021. Editura Ad. Maier & D. Stern, Bucurestĭ, Pasagiul Vilacros.