Portu Naţional Romăn Postcard 1911
No. 15 Editura Depositului Universal Str. Lipscani Noi 30 sub Hotel de franta Bucuresci