Vederi din RomâniaPort Naţional Roman
din colecţia Radu Al. Bellio, Editura SOCEC & Co.